Hovedspil

Definition

Definition - Hvad gør Hovedspil

Under hovedspil spiller dominerende normalt på deres underdanige frygt, usikkerhed og svagheder, hvilket får dem til at undersøge dem og deres hele verdenssyn. Hovedspil kan vække stærke følelser i underdanig inklusive ydmygelse og frygt samt ophidselse. Underdanige opfordres til at være sårbare, så en stærk bånd med deres dominanter bygget på tillid er vigtig.tvungen rygning bdsm

Nogle mennesker mener, at hovedspil involverer ikke-konsensus-psykologisk manipulation. Det er dog vigtigt at bemærke, at i sikkert BDSM-spil, gives samtykke altid af den underdanige. Selv hvis et par accepterer at handle som om der er frafaldet samtykke, kaldet konsensual ikke-samtykke, bør der gives et tomt samtykke til handlinger inklusive hovedspil. Samtykke kan altid trækkes tilbage ved brug af sikre ord i disse aftaler.

På grund af det intense natur med hovedspil, skal dominanter udvise ekstrem omhu, når de arbejder med underdanige med lav selvtillid eller historier om følelsesmæssigt misbrug. Tilsvarende bør dominanter med en naturlig mangel på tillid eller respekt for grupper, som deres partnere hører til, også være på vagt over for at bruge hovedspil.