Heteroflexibility

Definition

Definition - Hvad gør

Selvom biseksuelle individer såvel som heterofleksible individer begge engagerer sig i både heteroseksuel og homoseksuel aktivitet, engagerer heterofleksible individer sig i minimale homoseksuelle aktiviteter, og opførslen er i vid udstrækning situationel. Biseksuelle individer vil generelt deltage frit i enten homoseksuel eller heteroseksuel aktivitet. Et individ, der er heterofleksibelt, vil måske kun deltage i homoseksuelle aktiviteter i bestemte eller specifikke situationer.