Hævneporno

Definition

Definition - Hvad gør Hævneporno

I USA er hævnepornowebsteder undersøgt under juridisk kontrol, da en række stater tager skridt til at gøre disse slags sider ulovlige. Uanset om billeder er lagt ud som et middel til hævn, ydmygelse eller i et forsøg på at opkræve et gebyr for fjernelse af dem, argumenterer mange for at hævneporno krænker privatlivets love og i nogle tilfælde ligner afpresning. På den anden side har nogle talsmænd for fri ytring den overbevisning, at hvis billeder oprindeligt blev skabt og givet til nogen med samtykke fra emnet, så skulle den anden part være fri til at gøre med dem, hvad de ønsker.