Hævneporno

Definition

Definition - Hvad gør Hævneporno betyder?Hævneporno er seksuelt eksplicitte videooptagelser eller billeder, der uploades til internettet uden samtykke fra personen i dem. Materialet distribueres almindeligvis af en ex-partner og tjener som hævn for en sammenbrud eller forholdet. Disse billeder er måske oprindeligt blevet udvekslet under forholdet og er beregnet til privat forbrug. I nogle tilfælde bruges Photoshop til at forbedre fotografiets omfattende karakter. Det er almindeligt for plakaten at give navne, links til konti på sociale medier og anden identificerende information sammen med billederne. Som et middel til indtægter opkræver nogle hævneporno-websteder et heftigt gebyr til dem, der anmoder om fjernelse af billeder og video, der skildrer dem.

Forklarer Kinkly HævnepornoI USA er hævnepornowebsteder undersøgt under juridisk kontrol, da en række stater tager skridt til at gøre disse slags sider ulovlige. Uanset om billeder er lagt ud som et middel til hævn, ydmygelse eller i et forsøg på at opkræve et gebyr for fjernelse af dem, argumenterer mange for at hævneporno krænker privatlivets love og i nogle tilfælde ligner afpresning. På den anden side har nogle talsmænd for fri ytring den overbevisning, at hvis billeder oprindeligt blev skabt og givet til nogen med samtykke fra emnet, så skulle den anden part være fri til at gøre med dem, hvad de ønsker.