Safe, Sane, Consensual (SSC)

Definition

Definition - Hvad gør Safe, Sane, Consensual (SSC) betyder?Safe, sane og consensual (SSC) er en af ​​filosofierne omkring etisk acceptabel adfærd i BDSM, kink og alternative seksualitetssamfund. Safe betyder, at risikoen for aktiviteter skal forstås af alle deltagere og enten fjernes eller reduceres så meget som muligt. Sane henviser til behovet for at henvende sig til aktiviteter i en fornuftig og realistisk sindramme og med en forståelse af forskellen mellem fantasi og virkelighed. Samtykke betyder, at alle deltagere frit har givet samtykke til aktiviteten og var i en sindstilstand til at gøre det.Forklarer Kinkly Safe, Sane, Consensual (SSC)SSC er det bedst kendte princip for BDSM uden for BDSM-samfundet. Det er blevet et mainstream element i popkulturen. Det er den mest let forståelige filosofi for mennesker, der ikke er involveret i kink.

I kølvandet på RACK-filosofiens tilsynekomst (risikobevidste konsensual kink) er nytten af ​​SSC blevet sat spørgsmålstegn ved udøvere og teoretikere i BDSM. SSC indebærer, at kink er uden risiko ('sikkert'), men mange BDSM-udøvere forstår, at der er risici involveret selv i de mest berørte BDSM-aktiviteter. Som sådan bliver definitionen af, hvad 'sikkert' betyder, vanskelig at fastlægge. Både SSC og RACK er dog enige og insisterer på konsensusdeltagelse i BDSM-aktiviteter.